November 29th, 2014

Кощей

Из комментов в Храме...

ЖЖідо-ЖЖ зогбанілі старца Холмогорія!

"This journal is read-only. New entries and comments cannot be posted to it."

Доколє?! Доколє, братія во Фофодіє, будєт продолжаться сіе надругательство над Русскімі ЛюдьміІЗТ?!

За что?!